Online upis i eksterna matura

ODLUKA - KALENDAR AKTIVNOSTI.pdf
Upis učenika u 1. razred - Informacija.pdf
Uputstvo - Prijave i upisi u srednje škole Kantona Sarajevo 2021..pdf
Uputstvo - Prijave i upisi u srednje škole Kantona Sarajevo - 2020.pdf

ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Bar-kod (šifra) na obrascu EM2 koji su učenici dobili po okončanju ispita eksterne mature je ujedno i inicijalna šifra za prijavu za online upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo. Prvu prijavu na sistem:

http://upis.emis.edu.ba 

učenici bi trebali izvršiti u četvrtak 27.6.2018. kada je potrebno provjeriti svoje matične podatke, uključujući i ocjene. 

Uputstvo za online upis može se naći na linku: 

https://upis.emis.edu.ba/Podrska/Upustvo

REZULTATI EKSTERNE MATURE PO PREDMETIMA

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji, 

Obavještavamo vas da će se eksterna matura u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2017/2018. godini polagati 20. i 21. juna 2018. godine (u srijedu i četvrtak), istovremeno u 67 osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Prvog dana, 20. juna učenici će polagati eksternu maturu iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost sa početkom u 12.00h.

Drugog dana, 21. juna učenici će polagati eksternu maturu iz predmeta Matematike i Prvog stranog jezika (Engleski jezik ili Njemački jezik).

Preuzeto sa: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/obavjestenje-o-polaganju-eksterne-mature-u-osnovnim-skolama-0

TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE - NOVO!

1. 20.6.2018. godine  - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost sa početkom u 12,00 sati

2. 21.6.2017. godine - Engleski jezik, sa početkom u 10,00 sati;

                                         - Matematika, sa početkom u 12,00 sati

OBAVJEŠTENJE - ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Obavještavamo učenike i roditelje, da usljed velikog broja zahtjeva, od sutra 29. juna od 10.00h će biti omogućen ponovni odabir škola za učenike koji žele promijeniti izbor škole/smjera za upis u srednju školu.

Ističemo da oni učenici koji su zadovoljni svojim izborom škola nemaju potrebe vršiti bilo kakve izmjene.

Još jednom napominjemo roditelje i učenike da pažljivo izvrše odabir škola/zanimanja, jer nakon ovog odabira više neće biti mogućnosti bilo kakvih izmjena u online sistemu.

preuzeto sa: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/online-upis-u-srednje-skole-o-b-v-i-j-e-s-t

OBAVJEŠTENJE -ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Poštovani roditelji i učenici,

obavještavamo Vas da će danas, 27. juna 2017. godine iza 20.00 h biti svim učenicima omogućen uvid u trenutne dnevne liste i samim tim uvid u ukupan broj bodova.

Napominjemo da je online upis u srednje škole zvanično počeo danas objavljivanjem Javnog konkursa za prijem učenika u prvi razred srednjih škola, kako je to bilo i planirano u programskim aktivnostima ministarstva.

preuzeto sa: http://mon.ks.gov.ba/

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SRENJE ŠKOLE

Na osnovu članova 57., 62., 77. i 78. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10 i 1/16) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2017./2018. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2017./2018. godini traje od 27. juna do 4. jula 2017. godine. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju – sportsko izborno područje, polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke...

preuzeto sa: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/k-o-n-k-u-r-s-za-upis-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola-sa-podrucja-kantona-1

OBAVJEŠTENJE

Prvi uvid kandidata na online sistem počinje u petak 23. juna 2017. godine. Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti šifru dobivenu u osnovnoj školi (šifra sa EM2 obrasca) nakon čega učenik unosi korisničko ime i lozinku. Po uspješnoj prijavi u sistem moguće je pregledati lične podatke i ocjene, a nakon što se iz EMIS sistema prenesu i rezultati takmičenja, i ti podaci će biti dostupni za pregled. Sve detaljne informacije oko prijave na sistem nalaze se na linku Pomoć na kojem se mogu pronaći detaljna video uputstva.

Još jednom naglašavamo, ističemo, da online prijava za upis u prvi razred srednje škole počinje 27.6.2017. godine, na dan objavljivanja KONKURSA za prijem učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2017/2018. godini.

Ova mogućnost pristupa online sistemu 23.6. 2017. godine je samo informativnog karaktera za roditelje i učenike.

OBAVJEŠTENJE

UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Nakon završetka upisnog roka za upis učenika u prvi razred srednjih škola, učenici su dužni dokumentaciju predati od 5. do 7. jula u srednju školu u koju su primljeni, odnosno, nakon drugog upisnog roka - 14. i 15. jula.

REZULTATI EKSTERNE MATURE PO PREDMETIMA

TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE

Na zahtjev Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Ministarstvo je objavilo nove termine polaganja eksterne mature prema sljedećem rasporedu:

1. 19.6.2017. godine  - Engleski jezik sa početkom u 10,00 sati

2. 20.6.2017. godine - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;

                                       - Matematika, sa početkom u 13,00 sati

ONLINE UPIS U SREDNJE ŠKOLE

Bar-kod (šifra) na obrascu EM2 koji će se distribuirati učenicima po okončanju ispita eksterne mature je ujedno i inicijalna šifra za prijavu za online upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo. Prvu prijavu na sistem:

http://upis.emis.edu.ba 

učenici bi trebali izvršiti u četvrtak 22.6.2017. kada je potrebno provjeriti svoje matične podatke, uključujući i ocjene. Provjeru podataka na ovom online sistemu je potrebno izvršiti do 27.6.2017.

Uputstvo za online upis može se naći na linku: 

https://upis.emis.edu.ba/Podrska/Upustvo

Kao i na linku: 

http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/uputstvo-za-online-prijave-i-upis-u-srednje-skole-kantona-sarajevo

u prilogu u pdf formatu, te u prilogu pri dnu ove strane.

TERMINI PRIJEMNIH ISPITA

Na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (www.mon.ks.gov.ba) nalazi se obavještenje o terminima prijemnih ispita za upis učenika u sljedeće škole: Peta gimnazija, Srednja muzička škola, Srednja škola primijenjenih umjetnosti (http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/obavjestenje-o-terminima-prijemnih-ispita-za-upis-ucenika-u-srednje-skole-peta).

REALIZACIJA POLAGANJA EKSTERNE MATURE

S obzirom da se od ove školske godine, iz predmeta Engleski/Njemački jezik, prvi put testira oblast Slušanje, došlo je do izmjene rasporeda polaganja nastavnih predmeta na eksternoj maturi za učenike osnovnih škola.

Izmijenjeni raspored polaganja eksterne mature, koja će se polagati 19. i 20. juna 2017. godine je sljedeći:

19.6.2017. godine – Engleski/Njemački jezik sa početkom u 10,00 sati

20.6.2017. godine – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;

Matematika, sa početkom u 12,00 sati;

preuzeto sa: http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/realiziranje-polaganja-eksterne-mature-raspored-polaganja-ispita-0