Aktuelni konkursi

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK BJK,HJK,SJK (18 ČASOVA)

Bodovna rang lista BJK, HJK, SJK pozicija b) 1.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA (8 ČASOVA)

Bodovna rang lista Engleski jezik pozicija a) 1.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK ENGLESKOG  JEZIKA (4 ČASOVA)

Bodovna rang lista Engleski jezik pozicija c) 1.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK NJEMAČKOG JEZIKA (19 ČASOVA)

Bodovna rang lista Njemački jezik pozicija a) 2.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

SPREMAČICA (40 SATI)

Bodovna rang lista Spremačice pozicija a) 3.pdf

TEKST JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

07.09.2023.

Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- SEPTEMBAR 2023.pdf

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG KONKURSA

II Obavještenje o poništenju javnog konkursa.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK TEHNIČKE KULTURE (14 ČASOVA)

Bodovna rang lista tehnička kultura 14 časova.pdf

TEKST JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

AUGUST 2023.

Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- august 2023.pdf