Aktuelni konkursi

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK BJK,HJK,SJK (9 ČASOVA)

Bodovna rang lista - nastavnik BJK, HJK, SJK 9 časova.pdf

TEKST JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

 NOVEMBAR 2023.

Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- novembar 2023.docx

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK NJEMAČKOG JEZIKA (8  ČASOVA)

Bodovna rang lista za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika -.pdf

TEKST JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

23.10.2023.

Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- OKTOBAR 2023.pdf

REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA 

NASTAVNIK BJK,HJK,SJK (18 ČASOVA)

Revidirana bodovna rang lista BJK, HJK, SJK -b)1.pdf

REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA 

SPREMAČICA (40 SATI)

Revidirana bodovna rang lista Spremačica.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK BJK,HJK,SJK (18 ČASOVA)

Bodovna rang lista BJK, HJK, SJK pozicija b) 1.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA (8 ČASOVA)

Bodovna rang lista Engleski jezik pozicija a) 1.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK ENGLESKOG  JEZIKA (4 ČASOVA)

Bodovna rang lista Engleski jezik pozicija c) 1.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK NJEMAČKOG JEZIKA (19 ČASOVA)

Bodovna rang lista Njemački jezik pozicija a) 2.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

SPREMAČICA (40 SATI)

Bodovna rang lista Spremačice pozicija a) 3.pdf

TEKST JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

07.09.2023.

Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- SEPTEMBAR 2023.pdf

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG KONKURSA

II Obavještenje o poništenju javnog konkursa.pdf

REZULTATI JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

NASTAVNIK TEHNIČKE KULTURE (14 ČASOVA)

Bodovna rang lista tehnička kultura 14 časova.pdf

TEKST JAVNOG KONKURSA JU OŠ "POFALIĆI"

AUGUST 2023.

Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- august 2023.pdf