O nama


  DIREKTORICA ŠKOLE: Suvada Muftić

PEDAGOG ŠKOLE: Maida Šahinagić

SEKRETAR ŠKOLE: Ramiza Tucaković

PSIHOLOG ŠKOLE: Elma Glamoč 


BIBLIOTEKA

Kornelia Sabo-Mehić  

Saliha Kaliman


NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Hajra Lazović I-1

Azemina Behlulović I-2

Munevera Ćatović  II-1

Esmina Husomanović II-2

Alma Redžović III-1

Emina Dervić III-2

Sedina Boračić III-3 

Elma Gagula-Šerifović IV-1

Enisa Drakovac IV-2

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo VII3

Almir Gekić IX3

Lejla Karačić-Bešić 

Delić-Ramić Amra


ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić V3

Semira Fočo IX2

Almedina Tokić-Zornić

   Emira Alikadić


 NJEMAČKI JEZIK

Aldina Raščić

Jasmin Bojadžija VII2


 HISTORIJA/POVIJEST

Adina Kurtović V1


 GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS  i DRUŠTVO

Zakira Adilović VI3


MATEMATIKA

Daut Šaljić V2

Hava Fejzović IX1

Mirela Avdibegović VII1


BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin VIII1

Bahra Zorlak


FIZIKA

Nusret Islamović


 HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot


KULTURA ŽIVLJENJA

Enesa Pavlović


 LIKOVNA KULTURA

Alen Podgorica

Elvir Jusufović


 MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović VIII2


TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić VI2

Amna Hadžović 

Amina Hajdarević


INFORMATIKA

Kenan Fejzović 

Dženita Ligata


 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža VIII3 

Elvir Mekić


GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Alma Alibegović


VJERONAUKA

Selim Kalafat VI1

Meliha Suljić  


 DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić


ASISTENTI U ODJELJENJU

Mensura Klačar 

Dženita Gurda 

Ajla Burkić 

Selvedina Bičo 

Belinda Smajlović


TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - Bećir Babić

HIGIJENIČARKE - Emira Lagarija, Zineta Hero, Nihada Subašić, Alma Topuz, Ahmedina Halilović

KOTLOVNIČAR - Kunić Admir

DNEVNI ČUVARI - Šefkija Zurapi, Tutundžić Muamer