eTwinning 2017-2018.

Za eTwinning projekte: Creative museum visit i Knjiga o mom gradu 2 dobili smo Evropsku oznaku kvalitete!!!

Za eTwinning projekte: Creative museum visit, Famous female mathematicians i Knjiga o mom gradu 2, učesnici projekta - učenici i nastavnica su dobili državnu oznaku kvalitete čime je nagrađen njihov rad u projektima. 

Knjiga o mom gradu 2

Projekat „Knjiga o mom gradu 2“ upoznaje sve učesnike sa kulturno - historijskim nasljeđem gradova učesnika projekta. Projekat motiviše učenike da prošire svoje znanje o kulturnom nasljeđu. Učenici obilaze znamenitosti grada, istražuju mitove i legende o svom gradu, narodnu nošnju i tradicionalna jela te na zanimljiv i edukativan način usvajaju znanja o historiji svoga grada.

Učenice Sarah Dedović, Ajla Vraneš, Nerina Mahmutović i Adna Delija su istražili i zajedno sa nastavnicom Mirelom Avdibegović, koristeći web alate, napravili knjigu o mostovima Sarajeva, poster o tradicionalnoj bosanskoj kuhinji, logo te igricu puzle:

Creative museum visit

U okviru međunarnodnog eTwinning projekta,  „Creative museum visit“, u kojem su učestvovale osnovne i srednje škole iz Bosne i Hercegovine, Turske, Hrvatske, Italije i Ukrajine, učenici su proširili svoja znanja o svjetskoj kulturnoj baštini. 

Cilj projekta je :

 Pomoći učenicima da istraže svoju istoriju;  Podići svijest o važnosti svjetske kulturne baštine; Pronaći sličnosti i razlike među nacijama; Postati svjestan važnosti učenja evropskih jezika; Povezati matematička saznanja prepoznavanjem geometrijskih likova na muzejskim eksponatima te izračunavati površinu, obim i volumen određenih eksponata; Koristiti IKT vještine – prezentirati radove koristeći neke od web 2,0 alata.

Učenici naše škole: Nerina Mahmutović, Sarah Dedović, Ajla Vraneš, Adna Delija, Mehmedalija Đipa, Vedad Džaferović, Harun Borozan i Edvin Pojata sa nastavnicom Mirelom Avdibegović su kreirale video koristeći aplikaciju Adobe Spark kojim su predstavili našu školu i predstavili su se na engleskom jeziku u programu Padlet na platformi eTwinning. Takođe predstavili smo i svoju zemlju adekvatnim videom. 

Učenici u napravili pano za Dan eTwininga (Dan Evrope) 9.5. 

Prije posjete muzeju popunili su anketu. Tokom posjete imali su zadatak da prepoznaju geometrijske likove na muzejskim eksponatima i da na papirima napišu o kojim likovima je riječ, kada su nastali i iz kojeg perioda je eksponat (na ovaj način povezali historijske činjenice sa matematikom), mjerili su eksponate a zatim izračunavali volumen, površinu i obim u botaničkoj bašti.

Poslije posjete popunjavali su anketu. 

Komunicirali su sa drugim učenicima učesnicima projekta  na video konferenciji (sa učenicima škole „Osman Nakaš“ iz Sarajeva te učenicima srednje škole iz Turske) na engleskom jeziku čime su, pored zanja engleskog jezika, razvijali i komunikacijske vještine. Kreirali su puzle od slika načinjenih tokom posjete muzeju, koristeći alat mentimeter unosili su riječi na engleskom i na našem kojim bi opisali projekat i na taj način birali projektni logo. Napravili su dva panoa koristeći PosterMyWall i Canva alat te e-knjigu koristeći StoryJumper i time zaokružili aktivnosti u projektu.

Projekat je trajao od kraja aprila do kraja juna 2018.

Famous female mathematicians

U okviru međunarnodnog eTwinning projekta,  „Famous female mathematicians“, u kojem su učestvovale osnovne i srednje škole iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Jermenije, učenici su istraživali život i rad poznatih matematičarki. 

Cilj projekta je bio da učenici prošire svoja znanja o ženama matematičarkama te da istraže kulturnu baštinu zemalja u kojima su živjele. Svoja saznanja su trebali prezentirati koristeći neke od web 2,0 alata.

Učenice naše škole: Nerina Mahmutović, Ejlem Ćirić, Sarah Dedović, Ajla Vraneš i Nađa Aganović sa nastavnicom Mirelom Avdibegović su kreirale video koristeći aplikaciju Adobe Spark kojim su se predstavile. Pravile su prezentaciju o kulturnoj baštini Grčke, učestvovale su u radionici koju je organizovala škola JU OŠ „Osman Nakaš“ gdje su prezentirale svoje radove a nakon radionice učestvovale su u debati: „Za matematiku se treba roditi“. Kreirale su vremensku lentu poznatih matematičarki, realizovale intervju sa nastavnicama matematike Havom Fejzović i Mirelom Avdibegović, napravile dnevnik istraživanja koristeći aplikaciju - Padlet. Posjetile su Vijećnicu sa učenicima OŠ „Osman Nakaš“ i Gimnazije Dobrinja. Tokom projekta su komunicirale putem platforme eTwinning sa drugim učenicima uključenim u projekat.

Projekat je trajao od februara do sredine aprila 2018.

Video kojim su se naše učenice predstavile:

Dnevnik istraživanja koje su naše učenice kreirale u Padlet-u:

Interview sa nastavnicama: