Propisi

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OŠ "POFALIĆI" SARAJEVO

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ Pofalići.pdf

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU OŠ "POFALIĆI" SARAJEVO

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU OŠ Pofali.pdf

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE  ZA REALIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA "EKSKURZIJA ZA IX RAZRED"

Poslovnik o radu Komisije za realizaciju odg.obr.rada Ekskurzij.pdf

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE  ZA JAVNE NABAVKE ZA 2024. GODINU

Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke za 2024. godinu.pdf

PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA 

JU OŠ "POFALIĆI"

Pravilnik o vlastitim javnim prihodima-usvojen nakon Sagl.pdf

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE  ZA OCJENJIVANJE, NAPREDOVANJE I STICANJE STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA U KANTONU SARAJEVO

Poslovnik o radu Komisije za cjenjivanje, napredovanje i stican.pdf

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU OŠ "POFALIĆI" SARAJEVO

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematiz.pdf

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU KOTLA ZA GRIJANJE I DJELIMIČNU REKONSTRUKCIJU PLAFONA U JU OŠ "POFALIĆI" SARAJEVO

Poslovnik o radu Komisije za jn - kotao i plafoni.pdf

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

02. 06. 2023.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2.6.2023..pdf
Interni akt JU OŠ POFALIĆI.pdf
Poslovnik o radu Komisije za javne nabavke za 2023..pdf
Poslovnik o radu Komisije - Ekskurzija za IX razred.pdf
Pravilnik o javnoj nabavci roba, usluga i radova.pdf
Pravilnik o radu 1.11.2022. usvojen.pdf
Poslovnik o radu Komisije za javnu nabavku rekonstrukcije plafona.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o int.prij.pdf
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU OŠ Pofalići.pdf
Pravilnik o radu školske biblioteke - usvojen 15.9.2022. godine.pdf
Poslovnik o radu Komisije _2022.pdf
3. Poslovnik o radu Komisije za TV.pdf
Poslovnik o radu skolskog odbora januar 2022 godine-converted.pdf
Pravilnik o sukobu interesa.pdf
Plan sigurnosti ličnih podataka JU OŠ Pofalići.doc
Pravilnik o zaštiti ličnih podataka-OŠ Pofalići.doc