RADIONICE

"Porodično u vašoj školi"

U toku oktobra i novembra 2018.godine u JUOŠ „Pofalići“ realiziran je projekat „Porodično u Vašoj školi“. Kroz niz radionica, predavanja, kao i kroz dragocjene razgovore i diskusije učenici, nastavnici i roditelji, uz profesionalnu podršku predstavnika KJU „Porodično savjetovalište“ prošili su svoja saznanja o temama iz oblasti vršnjačkog nasilja, o pravilnom korištenju interneta te o značaju saradnje porodice i škole.

"AMBASADORI DRUGARSTVA"

Dana, 3.10.2018. godine u prostorijama naše škole u saradnji sa Udruženjem CROA, a u okviru projekta „Vršnjačko nasilje- NEMA ŠANSE“ realizovana je radionica „Ambasadori drugarstva“. Iz naše škole na radionici učestvovalo je 10 učenika.

Učenici se stekli saznanja o tehnikama rješavanja konfliktnih situacija, načinima da se zbore sa bilo kojim vidom vršnjačkog nasilja, kao i mehanizmima za poboljšanje komunikacioih kapaciteta i osnaživanje ličnosti. Cilj radionice je pored prevencije vršnjačkog nasilja , jeste poboljšanje komunikacije, kako u vršnjačkim grupama, tako i u kasnijem životu, sa idejom da od najranijeg uzrasta radimo na tome da svako dijete odraste u zdravog i funkcionalnog člana našeg društva.

"Kako reći ne"

U okviru projekta "Kako reći ne", u višim razredima su održane tri radionice za učenike VII i VIII razreda. Tokom radionica s učenicima se razgovaralo o načinima kako se mogu ponašati u rizičnim situacijama koje su česte među njihovim vršnjacima. Učenici su učestvovali u diskusiji i prezentiranju zaključaka do kojih su došli u grupama.

http://www.kampus.ba/novosti/odrzane-radionice-u-os-pofalici-1522664429

Matrice za rano prepoznavanje učenika u riziku od niprihvatljivog ponašanja

Predavanje na temu "Matrice za rano prepoznavanje ucenika u riziku od neprihvatljivog ponasanja" odrzano je 24.i 25.januara. Voditelji obuke Maida Sahinagic i Kornelia Sabo Mehic.

Disleksija i disgrafija

U saradnji s Nevladinom organizacijom "Duga", logopedica Sanja Matković je u našoj školi održala predavanje i radionicu na temu: Disleksija i disgrafija.

Google for Education platforma za obrazovanje

U ponedjeljak, 8.1.2018. održana je prva radionica za korištenje aplikacija mail-a, drive i hangoutsa u sklopu platforme za obrazovanje Google for Education. Dana 9.1.2018. održana je druga radionica za korištenje Google Classroom u sklopu platforme, u dva termina kako bi svi nastavnici bili u mogućnosti odraditi vježbe on-line. Treća radionica je održana 12.1.2018. takođe u dva termina, a tema radionice je bila kreiranje kvizova korištenjem aplikacije Forms. Radionice je održala nastavnica Mirela Avdibegović.

Art radionica

Dana 10.1.2018. nastavnica Zineta Vejzović je održala Art radionicu.