Konkursi

BODOVNA RANG-LISTA NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA.pdf
BODOVNA RANG-LISTA NASTAVNIK TEHNIČKE KULTURE.pdf
BODOVNA RANG-LISTA SPREMAČICA.pdf
BODOVNA RANG-LISTA NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE.pdf
Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići 11.03.2023..pdf
Bodovna rang lista asistent u odjeljenju 2.2.2023..pdf
Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići- asistent.pdf
Rang lista radnika - nastavnik razredne nastave 6.10.2022..pdf
Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići.pdf
Bodovna rang lista - Psiholozi pozicija 1 -korigovani obrazac 18.8.2022. godine.pdf
Korigovana rang lista zbog štam.grešaka Asistent28.6.2022.pdf
Bodovna rang-lista-Korigovana - PSIHOLOG 20 SATI 27.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-Korigovana - PSIHOLOG 20 SATI 23.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-Korigovana - ASISTENTI 40 SATI 23.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-ASISTENT 40 SATI 22.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-PSIHOLOG 20 SATI 22.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-Informatika- korigovana 22.6.2022.pdf
Bodovna rang-lista-Fizika- korigovana 21.6.2022.pdf
Bodovna rang-lista-Engleski jezik - korigovana 21.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-Priroda - korigovana 21.6.2022..pdf
Bodovna rang-lista-Građansko obrazovanje- korigovana 21.6.2022.pdf
Bodovna rang-lista-BJK,HJK,SJK c1 -korigovana.pdf
Bodovna rang-lista-BJK,HJK,SJK b1 -korigovana.pdf
Bodovna rang-lista-FIZIKA b4.pdf
Bodovna rang-lista-TEHNIČKA KULTURA b6.pdf
Bodovna rang-lista-INFORMATIKA b7.pdf
Bodovna rang-lista-BJK,HJK,SJK-18 časova-c1.pdf
Bodovna rang-lista- DNEVNI ČUVAR a1.pdf
Bodovna rang-lista- ENGLESKI JEZIK b2.pdf
Bodovna rang-lista-BJK,HJK,SJK-8 časova-b1.pdf
Bodovna rang-lista- DNEVNI ČUVAR a2.pdf
Bodovna rang-lista-Priroda-6 časova-b3.pdf
Bodovna rang-lista- LOŽAČ a3.pdf
Bodovna rang-lista-GRAĐANSKO OBRAZOVANJE b5.pdf
Bodovna rang-lista- SPREMAČICA a5.pdf
Bodovna rang-lista- SPREMAČICA a4.pdf
Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići.pdf
Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići-MART 2022.pdf
Poništenje dijela javnog konkursa u JU OŠ Pofalići.docx
Ispravka teksta Javnog konkursa JU OŠ Pofalići (1).docx
Tekst javnog konkursa JU OŠ Pofalići.docx