eTwinning 2023-24

Math Mysteries

Projekat će kroz logičke matematičke zagonetke pomoći učenicima da trajnije usvoje matematička znanja i koncepte planirane ishodima učenja. Učenici će razvijati 4K vještine - kroz istraživački rad, u cilju rješavanja misterija, osnaživat će vještine kritičkog mišljenja, ponuditi kreativno rješenje datog problema te surađivati i komunicirati sa ostalim učenicima na radionicama online ili uživo te će razvijati i vještine prezentiranja. Učenici će pisati sastave na temu poznatih matematičara/matematičarki, osmišljavati intervjue - na maternjem i engleskom jeziku. Sve materijale će uvrstiti u elektronske časopise korištenjem raznih suradničkih web alata. 

Kreativna rješenja naših učenika:

Let's Meet In Europe

Učenici devetih razreda OŠ "Pofalići" učestvuju u eTwinning projektu "Let's meet in Europe" sarađujući sa školama iz dvadeset evropskih zemalja. Ciljevi projekta su promovisanje država , gradova i svih znamenitosti koje se mogu naci u njima te tradicionalnih vrijednosti koje nas čine jedinstvenim u velikoj porodici Evropi. Učenici svakodnevno sarađuju sa svojim vršnjacima širom Evrope , oživljavaju ,već zaboravljenu, tradiciju dopisivanja pismima i obogaćuju svoje znanje o drugačijim tradicijama.