eTwinning 2021-2022.

Building Bridges Creatively

Building Bridges Creatively - je novi eTwinning projekt u koji je uključeno 40 školskih ustanova iz 32 države sa područja Evrope i Azije. Naša škola OŠ Pofalići jedini predstavnik Bosne i Hercegovine.
Ciljevi projekta su osnaživanje međunarodnih veza i prijateljstava, razumijevanje drugačijih kultura i običaja, kao i razvijanja osjećaja empatije i tolerancije kod učenika.
U projekat je uključeno 15 učenika odjeljenja Vll-1, Vll-2 i Vll-3 koji uspješno i sa entuzijazmom pod rukovodstvom nastavnice Semire Fočo, rade na različitim radionicama i učestvuju na online sastancima. 

U srijedu, 6.4. 2022. godine održan je drugi online sastanak učesnika eTwinning projekta Building Bridges Creatively. Učenici iz raznih dijelova Evrope su razmijenili svoja iskustva i družili se. Održano je i online  takmičenje iz poznavanja svjetskih zastava. Naš učenik, Jusuf Hadžić Vll-2, osvojio je drugo mjesto u konkurenciji od 40 srednjoškolaca iz različitih evropskih država. 

U utorak, 7.12.2021. godine održan je prvi online sastanak učesnika eTwinning projekta Bulding Bridges Creatively, u kojem učestvuju osnovne i srednje škole iz 30 evropskih i azijskih država, a Osnovna škola Pofalići je jedini predstavnik BiH.

Učenici Jusuf Hadžić Vll-2, Larisa Muslić Vll-1 i Dalal Panjeta Vll-3  predstavili su školu i učestvovali u Kahoot kvizu i pokazali zavidno znanje o zanimljivostima i činjenicama o državama učesnicama. Od 38 učenika iz srednjih škola, Larisa Muslić je osvojila 7, a Jusuf Hodžić 8. mjesto.

Čestitamo našim učenicima i sa ponosom očekujemo još mnogo zanimljivih informacija o saradnji u ovom projektu i kreativnoj izgradnji mostova između učenika širom Evrope. 

11.5.2022. god. održan je završni sastanak projekta Building Bridges Creatively.

Naše učenice Larisa Muslić, Emina Moćević i Majda Pašić su dostojanstveno predstavile našu školu i državu .

Projekt inače obuhvata oko 80 država iz cijelog svijeta u kojem su aktivno učestvovali naši učenici kreirajući video prezentacije, postere ali i ostvarujući nova poznanstva putem online sastanaka.

Projekt Building Bridges Creatively je uspješno završen. Učenici OŠ Pofalići su dostojanstveno i kreativno predstavili školu, grad i državu kao jedini predstavnici Bosne i Hercegovine u projektu u kojem su učestvovale 124 države svijeta. Danas su svi  učesnici širom svijeta dobili certifikate i pohvale za uspješan rad u projektu. Ponosni smo što smo bili dio ovog grandioznog projekta, predstavili svoju državu i stvorili nova prijateljstva.

Čitamo 100 književnih djela za slijepu i slabovidnu djecu

"Čitamo 100 književnih djela za slijepu i slabovidnu djecu"  je još jedan eTwinning projekt u kojem su učestvovali učenici  OŠ Pofalići.

Nakon kreiranja video prezentacija i igrokaza na engleskom jeziku koja će biti dio video biblioteke za slabovidnu djecu, održan je i online sastanak na kojem su se naši učenici Tarik Karić, Larisa Muhić i Majda Pašić predstavili, ali i čuli iskustva mladih osoba sa poteškoćama.

World Saving Day 2021

Projekat je namijenjen za predskolce, učenike osnovnih i srednjih škola. Kroz njegovu realizaciju ćemo promovisati finansijsku pismenost, kao jedan od ključnih koncepata u savremenom svijetu. Zamišljeno je da projekat bude interdisciplinarni, te da se kroz njega realizuju sadržaji iz brojnih školskih predmeta: matematike, ekonomske grupe predmeta, likovne kulture, inofmatike, historije,.. Posebnu pažnju ćemo obratiti na saradnju među učenicima, te će aktivnosti biti osmišljene tako da se maksimizira vršnjačko i saradničko učenje. Obavezno ćemo obilježiti Svjetski dan štednje u svojim školama, te (ako situacija sa pandemijom dozvoli) posjetiti poslovnicu banke u svom gradu. 

U okviru nastavnih jedinica iz matematike: Oduzimanje zbira i razlike od broja; množenje i dijeljenje brojeva;  jednačine sa množenjem i dijeljenjem– učenici petog razreda su dobili zadatak da izračunaju koliko moraju štedjeti da bi kupili željeni artikal. Učenici su se dogovarali u manjim grupama kako riješiti dobiveni zadatak a zatim samostalno dali svoje kreativno rješenje. Dogovor je da svi ili barem većina, kreriaju stripove koristeći web alat Pixton gdje sam prvo kreirala učionicu unutar koje su se priključili učenici, ili da naprave knjigu u web alatu StoryJumper ili prezentaciju. Tokom online nastave smo diskutovali o zadatku i kreativnim rješenjima te imali i jedan online sastanak sa učenicima druge škole a u sklopu eTwinning projekta o štednji 

Interaktivna matematička teka 3/Interactive mathematics notebooks 3

Projekat „Interaktivna matematička teka 3/Interactive mathematics notebooks 3“ predstavlja inovativan pristup izučavanju matematike. Već treću godinu učestvujemo u projektu čiiji su autori Mirela Avdibegović, nastavnica naše škole te Mirjana Anđelković Vranić, nastavnica OŠ "Moma Stanojlović", Kragujevac, Srbija. Učenici će kreiranjem svojih intraktivnih sveski naučiti povezivati naučeno sa primjerima u svakodnevnom životu na kreativan način. Ovaj projekat podrazumijeva najbolju pedagošku praksu u radu s djecom, a to je: učenje kroz zabavu, kreativan rad, radoznalost.
Učenici će praviti, kako fizičke tako i elektronske teke korištenjem nekih od web 2.0 alata.

Zemlja vrijednosti

Učenici će se kroz ovaj saznati sta podrazumjevamo pod pojmovima uvjerenja i vrijednosti, na koji način svako od nas moze da ih definiše i na to kako ona utječu na naše izbore i odluke. Uz to, istražiti ćemo šta to cijenimo kao pojedinci, porodica i kao školska zajednica čime izdvajamo svoje životne vrijednosti.. Naučit će šta se dešava kad se vrijednosti nađu u sukobu i kako odabrati ispravno. Naučit će kako vlastitim primjerom njegovanja vrijednosti poticati druge da više pažnje posvete vrijednostima. 

Thoughts about the chidren's week

U okviru ovog međunarodnog projekta učenici će razmijeniti svoja razmišljanja o dječijim pravima, aktivnostima u okviru dječije nedjelje, napravit će panoe čime će pokazati svoju kreativnost, družiti se i razgovarati online sa svojim drugarima iz Portugala čime će osnažiti vještine komunikacije i znanje engleskog jezika.

STEM pasošem po Evropi

Učenje zasnovano na ovakav način će omogućiti učenicima da osmišljavaju i vode vlastite projekte temeljene na stvarnim predmetima koji ih zanimaju. Daćemo učenicima vlasništvo nad njihovim učenjem i potaći ih da razviju niz vještina od znatiželjnog razmišljanja i rješavanja problema do planiranja i upravljanja vremenom. Naglasak ćemo staviti na proces razmišljanja i način na koji učenici dolaze do konačnih razmišljanja i procjena, dajući im slobodu u odabiru načina na koji će doći do rezultata u ovom projektu. 

Evropske oznake kvalitete za rad u projektima školske 2020/21