Projekti 2017/2018.

KREATIVNO PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

U našoj školi je u mjesecu oktobru i novembru 2017. godine,a u saradnji sa Centrom za razvoj omladinskog aktivizma CROA realizovan je projekat „Kreativno protiv vršnjačkog nasilja“. Kroz projekat su realizirane različite aktivnosti u kojima su učestvovali učenici od II do IX razreda.

Osnovni cilj projekta bio je podizanje svijesti i nivoa znanja  učenika, roditelja, nastavnika i javnosti o štetnosti vršnjačkog nasilja.

Voditelj projekta je pedagogica Maida Šahinagić.

PODRŠKA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU KROZ IZRADU DIDAKTIČKIH MATERIJALA

Naši učenici učestvovali su u realizaciji projekta „Podrška inkluzivnom obrazovanju kroz izradu didaktičkih materijala“. Uz podršku Općine Novo Sarajevo, projekat je realiziralo Udruženje za podršku i socijalizaciju osoba s posebnim potrebama „Zajedno naprijed“ u saradnji s osnovnim školama i Centrom „Vladimir Nazor“. 

Povodom završetka projekta, upriličena je svečanost u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo – u četvrtak, 21. 12. 2017. godine. 

Tom prilikom uručene su zahvalnice školama, učesnicama projekta, a napravljeni didaktički materijali uručeni su i školama i predstavnicima vrtića.

VOLONTIRANJE JE COOL!

U okviru projekta Volontiranje je cool!, JU OŠ "POFALIĆI" je 5.12.2017.godine na Galeriji volonterizma, koja se održala u hotelu Hills na Ilidži, osvojila 2.mjesto i multimedijalni uređaj. Koordinator projekta: Kornelia Sabo Mehić.

NAVIKU USVOJIMO - EE OTPAD ODVOJIMO

U okviru realizacije projekta  „Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo“ kojeg provodi Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 5. decembra ove godine, svečano je obilježen Međunarodni dan volontera i Svjetski dan tla/zemljišta.

Tom prilikom ekipa naše škole, na čelu sa Ekološkom sekcijom, uspješno je predstavila aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša i osvojila je drugo mjesto na sajmu štandova škola.

VOLONTIRANJE JE COOL!

Članovi volonterskog tima naše škole, u okviru projekta Volontiranje je cool!, posjetili su kompaniju Klas 6.11.2017. Tom prilikom volonteri su proveli 2 sata društveno-korisnog rada. Učenici su slagali hljeb na rezalicu, lijepili etikete na pakovanja, te sortirali vreće.

KREATIVNO PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

U okviru projekta "Kreativno protiv vršnjačkog nasilja" koji realizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, učenici srednjih i osnovnih škola s područja Kantona Sarajevo družili su se s popularnim bh. glumcem Mariom Drmaćem s kojim su razgovarali o vršnjačkom nasilju.

Učenici naše škole su aktivno učestvovali u radionici i dali doprinos istoj svojim stavovima i idejama za rješavanje sukoba među mladima.

MLADI I NASLIJEĐE

U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta i ove 2017/18 godine, je organizirana manifestacija „MLADI I NASLIJEĐE“, na temu: „Upoznajmo kulturnu baštinu i čuvajmo prirodu“. Naša škola je konkurisala na ovaj projekat. Edukativni program “Mladi i naslijeđe” je segment ove manifestacije koji podstiče mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući saradnji, i uključenosti nekolicine kolega: Suvade Muftić, Esmine Husomanović i Ivanke Raguž, kao i direktnom angažmanu drugih nastavnika, podstičemo interes kod mladih za realizaciiu programa Mladi i naslijeđe.

Za ovaj projekat, potrebno je bilo prikupiti maximalno 30 radova iz jedne škole. Direktorica škole, gđa., Suvada Muftić je imenovala komisiju, koja je izabrala i poslala, 30 radova iz naše škole. Komisiju su sačinjavali slijedeći nastavnici: Ivanka Raguž, Esmina Husomanović i Meliha Suljić. Rok, za dostavljanje učeničkih radova bio je 29.09.2017 godine! Cilj, ovog projekta je bio da podstakne mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Bosne i Hercegovine.

Voditelj projekta: Meliha Suljić