Javne nabavke

Odluka o izboru ponuđača - Dodatni sistematski pregled

Odluka o izboru ponuđača-dodatni pregledi-sistematski.pdf

Odluka o izboru ponuđača - Sistematski pregled

Odluka o izboru ponuđača-sistematski pregled.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Škola u prirodi

Odluka o izboru najpovoljsnijeg ponuđača - Škola u prirodi za u.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki 25.03.2024.godine

Odluka o izmjenama i dopunama Plana jn za 2023.-25.3.24..pdf

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki za 2024. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2024. godinu.pdf

Odluka o izboru ponuđača - Gas

Odluka o izboru ponuđača - Gas.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Užine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Užine.pdf

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Plan javnih nabavki za 2024. godinu.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija plafona

Odluka o izboru najpovoljsnijeg ponuđača- rekonstrukcija plafon.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki za 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki za 2023. god.pdf

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - plafoni

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - plafoni.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-1 


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-1.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-2.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-3.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-4.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-5.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-6.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-7.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-8.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za udžbenike za LOT-9.pdf

Na temelju člana  24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i Plana javnih nabavki za 2023. godinu, broj: 01-1-430/23 od 12.04.2023. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2023. godinu, broj: 01-1-661/23 od 2.6.2023. godine, Javna ustanova Osnovna škola "Pofalići", provodi postupak javne nabavke „Dodatni radovi na nabavci i ugradnji kotla za grijanje u JU OŠ Pofalići“, a prema tenderskoj dokumentaciji i u skladu sa opravdanom potrebom izvođenja dodatnih radova koji nisu obuhvaćeni zaključenim Ugovorom o izvođenja radova za „Nabavku i ugradnju kotla za grijanje na objektu Javna ustanova OŠ „Pofalići“, broj: 09-3-1122/22 od 26.9.2022. godine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem sa kojim je zaključen navedeni Ugovor.

Tenderska dokumentacija je dostupna u JU OŠ "Pofalići", a ista je unesena i na portal javnih nabavki.  

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki 30.8.2023..pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

UDŽBENICI

LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udžbenici LOT 1.pdf

LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udžbenici LOT 2.pdf

LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača udžbenici LOT 3.pdf

LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača udžbenici LOT 4.pdf

LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača udžbenici LOT 5.pdf

LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača udžbenici LOT 6.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

KOTAO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- preg.kotao.pdf

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA SA ZAPISNIKOM

PODOVI

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa Zapisnikom - podovi.pdf

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA JAVNIH NABAVKI

KOTAO I UDŽBENICI

Odluka o izmjenama i dopunama javnih nabavki kotao i udžbenici.pdf
Odluka o izboru ponuđača-Škola u prirodi 2023.pdf
Odluka i izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2023..pdf
Odluka o poništenju javne nabavke - Škola u prirodi.pdf
Plan javnih nabavki 2023.pdf
Izmjene i dopune Privremenog plana javnih nabavki mart 2023 (1).pdf
Odluka o izmjeni plana javnih nabavki.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za užine 2023.pdf
Privremeni plan javnih nabavki 1.1 do 31.3.2023..pdf
4. Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. .pdf
Odluka o izboru ponuđača, Zapisnik o ocjeni ponuda i e-aukcija .pdf
Izmjena Plana javnih nabavki - rekonstrukcija Plafona.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kotao 13.9.2022. god.pdf
Zapisnik o ocjeni ponuda za nabavku kotla 9.9.2022. godine.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf
Zapisnik o ocjeni ponuda.pdf
Izvještaj o toku i završetku e-aukcije.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu.pdf
Odluka o ponistenju javne nabavke.pdf
Zapisnik o ocjeni ponuda za nabavku užina.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku užina.pdf
Plan javnih nabavki JU OŠ Pofalići za 2022.

Dokumenti o javnim nabavkama u prilogu:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf
Zapisnik o ocjeni ponuda.pdf
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i ugradnju portala.pdf
Odluka o uvajanju Plana javnih nabavki 2021.pdf
Plan javnih nabavki 2021 godina str-1.pdf
Plan javnih nabavki 2021 godina str-2.pdf
Plan javnih nabavki 2021 godina str-3.pdf
Plan javnih nabavki 2021 godina str-4.pdf
Plan javnih nabavki 2021 godina str-5.pdf
Plan javnih nabavki za 2020. godinu.pdf
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2019-godina-1.pdf
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2019-godine-1.pdf
Plan javnih nabavki 2019 - JU OŠ Pofalići.xlsx
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2019-godine-3.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-5.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-2.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-4.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-3.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-1.pdf