JU OŠ "Pofalići"

Javna ustanova Osnovna škola "Pofalići"

STIHOM O MISIJI I VIZIJI

Naša vam škola viziju nudi: spremno za život, dijete, budi!

I misija tu je, ponude dijeli: odgoj i učenje za život cijeli!

Raspored smjena i satnica zvonjenja
od 01.02.2021. godine

NAPOMENA - Smjene se sedmično rotiraju. U jednoj smjeni su neparni (treći, peti, sedmi i deveti razredi); u drugoj smjeni parni (drugi, četvrti, šesti i osmi).

Himna

Prije mnogo ljeta

U Ivanjsku je stala

Jedna škola mala.

Temelji joj ljubav

Zidovi dobrota

Nasmijana dječija lica

Njena su ljepota.

Znanjem ćeš do sreće,

Dostojanstva stići

U školi što zove se

škola Pofalići.

I zastavu ona ima – prijateljstvo to je.

Hej, hej, ona krasi Pofaliće moje!

Znanjem ćeš do sreće,

Dostojanstva stići

U školi što zove se

škola Pofalići.

RASPORED ZVONJENJA

PRVA SMJENA DRUGA SMJENA

8,00 - 8,45 14,05 - 14,50

8,50 - 9,35 14,55 - 15,40

9,50 - 10,35 15,55 - 16,40

10,40 - 11,25 16,45 - 17,30

11,30 - 12,15 17,35 - 18,20

12,20 - 13,05 18,25 - 19,10

Direktor: Suvada Muftić

Sjedište: Ul. Ivanjska broj 1, 71000 Sarajevo

Telefon: 654-098; 658-480; Faks: 644-163

e-mail: ospofalici@ospofalici.edu.ba

Osnivač: Kanton Sarajevo