Javna ustanova Osnovna škola "Pofalići"
STIHOM O MISIJI I VIZIJI
Naša vam škola viziju nudi: spremno za život, dijete, budi!
I misija tu je, ponude dijeli: odgoj i učenje za život cijeli!

Himna

Prije mnogo ljeta 
U  Ivanjsku je stala
Jedna škola mala.

Temelji joj ljubav
Zidovi dobrota
Nasmijana dječija lica 
Njena su ljepota.

Znanjem ćeš do sreće,
Dostojanstva stići
U školi što zove se
škola Pofalići.

I zastavu ona ima – prijateljstvo to je.
Hej, hej, ona krasi Pofaliće moje!

Znanjem ćeš do sreće,
Dostojanstva stići
U školi što zove se
škola Pofalići.

RASPORED ZVONJENJA
PRVA SMJENA          DRUGA SMJENA
    8,00 - 8,45                  14,05 - 14,50
    8,50 - 9,35                  14,55 - 15,40
   9,50 - 10,35                 15,55 - 16,40
  10,40 - 11,25                 16,45 - 17,30
  11,30 - 12,15                 17,35 - 18,20
  12,20 - 13,05                 18,25 - 19,10

Direktor: Suvada Muftić
Sjedište: Ul. Ivanjska broj 1, 71000 Sarajevo
Telefon: 654-098; 658-480; Faks: 644-163
e-mail: ospofalici@ospofalici.edu.ba

 Osnivač: Kanton Sarajevo