Javna ustanova Osnovna škola "Pofalići"
STIHOM O MISIJI I VIZIJI
Naša vam škola viziju nudi: spremno za život, dijete budi!
I misija tu je, ponude dijeli: odgoj i učenje za život cijeli!

Himna

Prije mnogo ljeta 
U  Ivanjsku je stala
Jedna škola mala.

Temelji joj ljubav
Zidovi dobrota
Nasmijana dječija lica 
Njena su ljepota.

Znanjem ćeš do sreće,
Dostojanstva stići
U školi što zove se
Pofalići.

I zastavu ona ima – prijateljstvo to je.
Hej, hej, ona krasi Pofaliće moje!

Znanjem ćeš do sreće,
Dostojanstva stići
U školi što zove se
Pofalići.


Direktor: Suvada Muftić
Sjedište: Ul. Ivanjska broj 1, 71000 Sarajevo
Telefon: 654-098; 644-163; 658-480; Faks: 644-163
e-mail: juos.pofalici@bih.net.baospofalici@ospofalici.edu.ba

 Osnivač: Kanton Sarajevo