Provjere2

PLANIRANE PISANE PROVJERE ZNANJA IZ NASTAVNIH PREDMETA ZA

ŠKOLSKU 2018/2019. GODINE

II-1 razred

Duže provjere znanja – 45 minuta

Pismena zadaća( PZ) Test ( T) Kontrolni rad ( KR) Pismena vježba (PV)

I POLUGODIŠTE

II-2 razred

Duže provjere znanja – 45 minuta

Pismena zadaća( PZ) Test ( T) Kontrolni rad ( KR) Pismena vježba (PV)

I POLUGODIŠTE

II-3 razred

Duže provjere znanja – 45 minuta

Pismena zadaća( PZ) Test ( T) Kontrolni rad ( KR) Pismena vježba (PV)

I POLUGODIŠTE