Javne nabavke

Dokumenti o javnim nabavkama u prilogu:

Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2019-godina-1.pdf
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2019-godine-1.pdf
Plan javnih nabavki 2019 - JU OŠ Pofalići.xlsx
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 2019-godine-3.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-5.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-2.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-4.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-3.pdf
Prva Izmjena Plana javnih nabavki 2019-str-1.pdf