O nama

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTORICA ŠKOLE: Suvada Muftić

PEDAGOG ŠKOLE: Maida Šahinagić

SEKRETAR ŠKOLE: Ramiza Tucaković


NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Munevera Ćatović I-1

Esmina Husomanović I-2

Alma Redžović II-1

Emina Dervić II-2

Sedina Boračić II-3

Vahida Kovač III-1

Enisa Drakovac III-2

Hajra Lazović IV-1

Azemima Behlulović IV-2

Elma Gagula-Šerifović IV-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo VI3

Almir Gekić VIII3

Selma Muzaferija

Lejla Karačić-Bešić


ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić IX3

Semira Fočo VIII2

Almedina Tokić-Zornić

Merima Hodžić


NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević VII1

Jasmin Bojadžija VI2


HISTORIJA/POVIJEST

Adina Kurtović


GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS i DRUŠTVO

Zakira Adilović V3


MATEMATIKA

Daut Šaljić IX1

Hava Fejzović VIII1

Mirela Avdibegović VI1


BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin

Azra Jakupović


FIZIKA

Nusret Islamović


HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot


KULTURA ŽIVLJENJA

Enesa Pavlović


LIKOVNA KULTURA

Alen Podgorica

Mersiha Herceg-Pirić


MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović VII2


TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić V2

Amna Hadžović


INFORMATIKA

Kenan Fejzović IX2

Ernela Bajramović


TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža VII3

Elvir Mekić


GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Alma Hajrulahović-Alibegović


VJERONAUKA

Selim Kalafat V1

Meliha Suljić


BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

Saliha Kaliman


DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić


ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić


TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - Bećir Babić

HIGIJENIČARKE - Sabiha Jelić, Emira Lagarija, Zineta Hero, Muamera Čolaković, Nihada Subašić, Senada Bilić

KOTLOVNIČAR - Kunić Admir

DNEVNI ČUVARI - Šefkija Zurapi, Tutundžić Muamer