O nama

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTORICA ŠKOLE: Suvada Muftić

PEDAGOG ŠKOLE: Maida Šahinagić

SEKRETAR ŠKOLE: Ramiza Tucaković


NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Vahida Kovač II-1

Zineta Vejzović II-2

Hajra Lazović III-1

Azemima Behlulović III-2

Elma Gagula-Šerifović III-3

Munevera Ćatović IV-1

Esmina Husomanović IV-2

Enisa Drakovac IV-3

Alma Redžović I-1

Emina Dervić I-2

Sedina Boračić I-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo V3

Almir Gekić VII3

Belma Krajinić

Lejla Karačić-Bešić


ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić VIII3

Semira Fočo VII2

Emira Alikadić


NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević VI1

Jasmin Bojadžija V2


HISTORIJA/POVIJEST

Adina Kurtović


GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS i DRUŠTVO

Zakira Adilović IX2


MATEMATIKA

Daut Šaljić VIII1

Hava Fejzović VII1

Mirela Avdibegović V1

Koviljka Curavić


BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin IX2

Jasmina Mujić


FIZIKA

Koviljka Curavić


HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot


KULTURA ŽIVLJENJA

Besima Kunić

Amna Hadžović


LIKOVNA KULTURA

Alen Podgorica

Lejla Bešić - Cocozza


MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović VI2


TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić IX3

Amna Hadžović


INFORMATIKA

Kenan Fejzović VIII2

Mirela Avdibegović V1

Ernela Bajramović


TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža VI3

Elvir Mekić


GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Alma Hajrulahović-Alibegović


VJERONAUKA

Selim Kalafat IX1

Meliha Suljić


BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

Nermina Hodžić


DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić


ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić


TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - BEĆIR BABIĆ

SERVIRKA - ZINETA DIZDAR

HIGIJENIČARKE - SABIHA JELIĆ, ADVIJA JELIĆ, EMIRA LAGARIJA, ZINETA HERO

KOTLOVNIČAR - HASIB REDžOVIĆ