O nama

UPRAVA ŠKOLE :

DIREKTORICA ŠKOLE: SUVADA MUFTIĆ

PEDAGOG ŠKOLE SEKRETAR ŠKOLE

MAIDA ŠAHINAGIĆ RAMIZA TUCAKOVIĆ

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Hajra Lazović I-1

Azemima Behlulović I-2

Elma Gagula-Šerifović I-3

Munevera Ćatović II-1

Esmina Husomanović II-2

Enisa Drakovac II-3

Alma Redžović III-1

Emina Dervić III-2

Azra Husejinović III-3

Vahida Kovač IV-1

Sedina Boračić IV-2

Zineta Vejzović IV-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo VIII1

Almir Gekić V3

ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić VI3

Semira Fočo V2

Kornelia Sabo-Mehić

Azra Lulić

NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević IX1

Jasmin Bojadžija

HISTORIJA/POVIJEST

Suada Husičić

Adina Kurtović

GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS i DRUŠTVO

Zakira Adilović VII2

MATEMATIKA

Daut Šaljić VI1

Hava Fejzović V1

Koviljka Curavić

Mirela Avdibegović

BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin VIII2

Suada Muslić

FIZIKA

Koviljka Curavić

HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot

KULTURA ŽIVLJENJA

Besima Kunić

LIKOVNA KULTURA

Ivanka Raguž

Alen Podgorica

MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović IX2

TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić VII3

Kenan Fejzović VI2

INFORMATIKA

Mirela Avdibegović

Kenan Fejzović VI2

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža IX3

Elvir Mekić VIII3

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Alma Hajrulahović-Alibegović

VJERONAUKA

Selim Kalafat VII1

Meliha Suljić

BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić

ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić VIII3

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - BEĆIR BABIĆ

SERVIRKA - ZINETA DIZDAR

HIGIJENIČARKE - SABIHA JELIĆ, ADVIJA JELIĆ, EMIRA LAGARIJA, ZINETA HERO

KOTLOVNIČAR - HASIB REDžOVIĆVisit ARC Templates now!