O nama

UPRAVA ŠKOLE :

DIREKTORICA ŠKOLE: SUVADA MUFTIĆ

PEDAGOG ŠKOLE SEKRETAR ŠKOLE

MAIDA ŠAHINAGIĆ RAMIZA TUCAKOVIĆ

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

Vahida Kovač I-1

Zineta Vejzović I-2

Hajra Lazović II-1

Azemima Behlulović II-2

Elma Gagula-Šerifović II-3

Munevera Ćatović III-1

Esmina Husomanović III-2

Enisa Drakovac III-3

Alma Redžović IV-1

Emina Dervić IV-2

Sedina Boračić IV-3

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kimeta Maslo IX1

Almir Gekić VI3

Aida Redžić

Lejla Karačić-Bešić

ENGLESKI JEZIK

Alma Košutić VII3

Semira Fočo VI2

Kornelia Sabo-Mehić

Ivana Bajramović

NJEMAČKI JEZIK

Emira Kičević V1

Jasmin Bojadžija

HISTORIJA/POVIJEST

Senada Jusić-Ducić

Adina Kurtović

GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS i DRUŠTVO

Zakira Adilović VIII2

MATEMATIKA

Daut Šaljić VII1

Hava Fejzović VI1

Mirela Avdibegović

Koviljka Curavić

BIOLOGIJA i PRIRODA

Zdenka Vukadin IX2

Sanja Muratović

FIZIKA

Koviljka Curavić

HEMIJA/KEMIJA

Behija Hot

KULTURA ŽIVLJENJA

Vildana Milanović

LIKOVNA KULTURA

Alen Podgorica

Amela Čehić

MUZIČKA KULTURA

Fahrudin Omerović V2

TEHNIČKA KULTURA/OSNOVI TEHNIKE

Nermin Hadžić VIII3

Amna Koro

INFORMATIKA

Kenan Fejzović VII2

Mirela Avdibegović

Jusuf Hadžović

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Dino Džudža V3

Elvir Mekić IX3

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

Alma Hajrulahović-Alibegović

VJERONAUKA

Selim Kalafat VIII1

Meliha Suljić

BIBLIOTEKAR

Kornelia Sabo-Mehić

DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

Meliha Suljić

ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

Elvir Mekić IX3

TEHNIČKO OSOBLJE

DOMAR - BEĆIR BABIĆ

SERVIRKA - ZINETA DIZDAR

HIGIJENIČARKE - SABIHA JELIĆ, ADVIJA JELIĆ, EMIRA LAGARIJA, ZINETA HERO

KOTLOVNIČAR - HASIB REDžOVIĆ