Sekcije        -         rukovodioci

 Recitatorska (mlađi):  
Azra Husejinović
 
Dramska (mlađi):
Elma Gagula-Šerifović
 Likovna (mlađi):
Enisa Drakovac i Azemina Behlulović
 Hor (mlađi): Esmina Husomanović i Hajra LazovićRitmička (mlađi):   Folklor: Zineta Vejzović, Sedina Boračić i Vahida Kovač
 Recitatorska: Kimeta MasloDramska:
Zehra Mujkić
 
Literarno-novinarska:Almir Gekić Bibliotekarska: Kornelia Sabo- Mehić Hor, orkestar:
Fahrudin Omerović
 
Biološka i Liga trezvenosti: Zdenka Vukadin
 Likovna:
Ivanka Raguž
Dženana Džankić
Arapsko pismo:
Selim Kalafat
 
Islamska umjetnost: Meliha Suljić  Klub mladih tehničara: Nermin HadžićSportska- odbojka:
Dino Džudža
 
 Sportska- nogomet:
Elvir Mekić
 Ekološka:
Munevera Ćatović
 Crveni križ - prva pomoć: Elmedin SpahićUpozoravanje na mine: Adina Kurtović  Izviđačka: 
Zineta Vejzović  i Senada Jusić-Dučić
Historijska:
Adina Kurtović
 
Geografska:
Zakira Adilović
 
 Informatička: Mirela AvdibegovićSaobraćajna: Kenan Fejzović Saobraćajna patrola: Kenan Fejzović English Club:
Kornelija Sabo-Mehić
Ritmička:
Semira Fočo 
CIVITAS:
Amela Tiro 


Comments