Sekcije        -         rukovodioci

 Literarno-recitatorska:  
Emina Dervić
 Dramska:
Munevera Ćatović
 Likovna:
Enisa Drakovac
 Hor: Esmina Husomanović i Hajra LazovićRitmička: Vahida Kovač i Sedina Boračić  Folklor: Azemina Behlulović i Elma Šerifović-Gagula
 Recitatorska: Kimeta MasloDramska: Miroslava Knežević Literarno-novinarska: Almir Gekić Bibliotekarska: Kornelia Sabo- Mehić Hor, orkestar, folklor: Fahrudin Omerović Ručni radovi- vezovi: Besima Kunić 
 Likovna:
Ivanka Raguž
Arapsko pismo:
Selim Kalafat
 
Islamska umjetnost: Meliha Suljić  Klub mladih tehničara: Nermin HadžićSportska- odbojka:
Dino Džudža
 
 Sportska- nogomet:
Elvir Mekić
 Ekološka:
Alma Redžović
 Prva pomoć: Behija HotUpozoravanje na mine: Benisa Kunić  Biološka i liga trezvenosti: Zdenka VukadinHistorijska:
Elvira Bašić
 
Geografska:
Zakira Adilović
 
 Informatička: Mirela AvdibegovićSaobraćajna: Kenan Fejzović Saobraćajna patrola: Kenan Fejzović Izviđačka:
Zineta Vejzović
 
  


Podstranice (1): Novinarska sekcija
Comments