Početna‎ > ‎

Projekti


Famous female mathematicians 2
U sklopu regionalnog eTwinning projekta Famous female mathematicians 2, iz naše škole su uključene učenice osmih razreda: Ejlem Ćirić, Amila Muminović, Edna Hamzić, Nerina Mahmutović, Sarah Dedović, Ajla Vraneš i Nađa Aganović. U prostorijama Srednje ekonomske škole u Sarajevu, 07.02.2019. godine, održana je dekupaž radionica "Matematičarke u BiH". Na radionici su učestvovali učenici iz 5 sarajevskih škola: OŠ "Osman Nakaš" sa nastavnicom Nadom Sokolović, OŠ "Pofalići" sa nastavnicom Mirelom Avdibegović, Gimnazija Dobrinja sa profesoricom Sanjom Šober - Vojinović, Srednja zubotehnička škola sa profesoricom Šemsijom Kulenović, te učenice II-3 Srednje ekonomske škole i članice likovne sekcije sa profesoricama Lejlom Šaković, Nelom Busuladžić, Lejlom Hujdur i pedagogicom Delilom Ramić. Učenice su, pod mentorstvom bivše učenice Srednje ekonomske škole, Zehre Jonuz, pravile kutije i olovke u dekupaž tehnici posvećene matematičarkama Veri Šnajder, Myriam Mirzakhani, Sofiji Kovaljevskoj, Emi Netter...
 
 
U OŠ "Osman Nakaš", 21.2.2019., je održana radionica "Ko je bila Vera Šnajder?" 
U odličnoj atmosferi, akademik profesor doktor matematičkih nauka Mirjana Vuković, održala je predavanje o životu i radu prve matematičarke iz Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu radionice, učenici su rješavali jednačine i otkrili šifrovanu poruku. Grupa koja je prva dešifrovala poruku dobila je pohvale za izuzetan rad. Tri naše učenice su bili dio grupe koja je dobila pohvale - Amila Muminović, Sarah Dedović i Nađa Aganović.
 
 
 
 
U sklopu projekta učenice naše škole su zajedno kreirale knjigu o matematičarki Meri Somervil u web alatu StoryJumper.
Book titled 'Famous female mathematicians 2Meri Somervil'
GEOGEBRA ILE GORSEL MATEMATIK
U okviru ovog eTwinning projekta učenici uče primijeniti svoja znanja iz matematike koristeći dinamički matematički softver GeoGebra. Ovaj softver povezuje geometriju algebru i analizu. Učesnici ovog projekta su učenici osmih razreda: Muminović Amila, Edna Hamzić, Hamza Karčić, Mehmedalija Đipa, Ejlem Ćirić, Ajla Karup, Sarah Dedović i Vedad Džaferović. Zajedno sa učenicima OŠ "Osman Nakaš" te Srednje ekonomske škole održano je par radionica na kojima su učenici pored rješavanja zadataka u GeoGebri učili kreirati puzzle, postere i fleksagone. Našu školu u ovom projektu smo predstavili sljedećim videom:
  


Blago našeg kraja
Ovaj eTwinning projekat se bavi čuvanjem jezičkog i uopšte kulturnog blaga regiona i država koje učestvuju u projektu. Učesnici ovog projekta su učenici VII-1 razreda sa nastavnicama Kimetom Maslo i Mirelom Avdibegović. Naši učenici su crtali radove o svome kraju koje smo prezentirali u projektu. Kreirali smo logo za projekat. Organizovali smo posjetu Zemaljskom muzeju BiH gdje su učenici imali ulogu kustosa a zatim kreirali adekvatan video.

Blago našeg kraja

 
  

STEM Wizard school
U okviru međunarodnog eTwinning projekta STEM Wizard school, u četvrtak, 15.11.2018. u prostorijama naše škole održana je radionica u kojoj su učestovali učenici osnovnih škola "Osman Nakaš" i "Pofalići". U ugodnom ambijentu, podijeljeni u 4 grupe, učenici su proširili svoja matematička saznanja i primijenili naučeno. Ponovili smo računanje površina, upoređivali površine kvadrata i pronalazili skup od tri ponuđena kvadrata, pri čemu je zbir površina dva kvadrata jednak površini trećeg (od ponuđenih) kvadrata. Primjenjujući  znanje Pitagorine teoreme takmičili su se koja će grupa pronaći više takvih skupova. Na veliku radost učenika i nastavnika rezultat je bio izjednačen. Sve grupe su pronašle jednak broj skupova te su svi bili pobjednici ove utrke :)

Introduce your school
U okviru međunarodnog eTwinning projekta Introduce your school - učenici naše škole su napravili kratki video te se na taj način predstavili ostalim učesnicima projekta:


Za eTwinning projekte: Creative museum visit i Knjiga o mom gradu 2 dobili smo Evropsku oznaku kvalitete!!!


Za eTwinning projekte: Creative museum visit, Famous female mathematicians i Knjiga o mom gradu 2, učesnici projekta - učenici i nastavnica su dobili državnu oznaku kvalitete čime je nagrađen njihov rad u projektima. 
Knjiga o mom gradu 2

Projekat „Knjiga o mom gradu 2“ upoznaje sve učesnike sa kulturno - historijskim nasljeđem gradova učesnika projekta. Projekat motiviše učenike da prošire svoje znanje o kulturnom nasljeđu. Učenici obilaze znamenitosti grada, istražuju mitove i legende o svom gradu, narodnu nošnju i tradicionalna jela te na zanimljiv i edukativan način usvajaju znanja o historiji svoga grada
Učenice Sarah Dedović, Ajla Vraneš, Nerina Mahmutović i Adna Delija su istražili i zajedno sa nastavnicom Mirelom Avdibegović, koristeći web alate, napravili knjigu o mostovima Sarajeva, poster o tradicionalnoj bosanskoj kuhinji, logo te igricu puzle:
Book titled 'Knjiga o mom gradu 2'

Creative museum visit
U okviru međunarnodnog eTwinning projekta,  „Creative museum visit“, u kojem su učestvovale osnovne i srednje škole iz Bosne i Hercegovine, Turske, Hrvatske, Italije i Ukrajine, učenici su proširili svoja znanja o svjetskoj kulturnoj baštini. 
Cilj projekta je :
 Pomoći učenicima da istraže svoju istoriju;  Podići svijest o važnosti svjetske kulturne baštine; Pronaći sličnosti i razlike među nacijama; Postati svjestan važnosti učenja evropskih jezika; Povezati matematička saznanja prepoznavanjem geometrijskih likova na muzejskim eksponatima te izračunavati površinu, obim i volumen određenih eksponata; Koristiti IKT vještine – prezentirati radove koristeći neke od web 2,0 alata.
Učenici naše škole: Nerina Mahmutović, Sarah Dedović, Ajla Vraneš, Adna Delija, Mehmedalija Đipa, Vedad Džaferović, Harun Borozan i Edvin Pojata sa nastavnicom Mirelom Avdibegović su kreirale video koristeći aplikaciju Adobe Spark kojim su predstavili našu školu i predstavili su se na engleskom jeziku u programu Padlet na platformi eTwinning. Takođe predstavili smo i svoju zemlju adekvatnim videom. 
Učenici u napravili pano za Dan eTwininga (Dan Evrope) 9.5. 
Prije posjete muzeju popunili su anketu. Tokom posjete imali su zadatak da prepoznaju geometrijske likove na muzejskim eksponatima i da na papirima napišu o kojim likovima je riječ, kada su nastali i iz kojeg perioda je eksponat (na ovaj način povezali historijske činjenice sa matematikom), mjerili su eksponate a zatim izračunavali volumen, površinu i obim u botaničkoj bašti.
Poslije posjete popunjavali su anketu. 
Komunicirali su sa drugim učenicima učesnicima projekta  na video konferenciji (sa učenicima škole „Osman Nakaš“ iz Sarajeva te učenicima srednje škole iz Turske) na engleskom jeziku čime su, pored zanja engleskog jezika, razvijali i komunikacijske vještine. Kreirali su puzle od slika načinjenih tokom posjete muzeju, koristeći alat mentimeter unosili su riječi na engleskom i na našem kojim bi opisali projekat i na taj način birali projektni logo. Napravili su dva panoa koristeći PosterMyWall i Canva alat te e-knjigu koristeći StoryJumper i time zaokružili aktivnosti u projektu.
Projekat je trajao od kraja aprila do kraja juna 2018.


Book titled 'Creative museum visitProject activities'Book titled 'Creative Museum Visit'


Famous female mathematicians

U okviru međunarnodnog eTwinning projekta,  „Famous female mathematicians“, u kojem su učestvovale osnovne i srednje škole iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Jermenije, učenici su istraživali život i rad poznatih matematičarki. 
Cilj projekta je bio da učenici prošire svoja znanja o ženama matematičarkama te da istraže kulturnu baštinu zemalja u kojima su živjele. Svoja saznanja su trebali prezentirati koristeći neke od web 2,0 alata.
Učenice naše škole: Nerina Mahmutović, Ejlem Ćirić, Sarah Dedović, Ajla Vraneš i Nađa Aganović sa nastavnicom Mirelom Avdibegović su kreirale video koristeći aplikaciju Adobe Spark kojim su se predstavile. Pravile su prezentaciju o kulturnoj baštini Grčke, učestvovale su u radionici koju je organizovala škola JU OŠ „Osman Nakaš“ gdje su prezentirale svoje radove a nakon radionice učestvovale su u debati: „Za matematiku se treba roditi“. Kreirale su vremensku lentu poznatih matematičarki, realizovale intervju sa nastavnicama matematike Havom Fejzović i Mirelom Avdibegović, napravile dnevnik istraživanja koristeći aplikaciju - Padlet. Posjetile su Vijećnicu sa učenicima OŠ „Osman Nakaš“ i Gimnazije Dobrinja. Tokom projekta su komunicirale putem platforme eTwinning sa drugim učenicima uključenim u projekat.
Projekat je trajao od februara do sredine aprila 2018.
Video kojim su se naše učenice predstavile:


Dnevnik istraživanja koje su naše učenice kreirale u Padlet-u:

Made with Padlet
Interview sa nastavnicama:

Kreativno protiv vršnjačkog nasija

U našoj školi je u mjesecu oktobru i novembru 2017. godine,a u saradnji sa Centrom za razvoj omladinskog aktivizma CROA realizovan je projekat „Kreativno protiv vršnjačkog nasilja“. Kroz projekat su realizirane različite aktivnosti u kojima su učestvovali učenici od II do IX razreda.
Osnovni cilj projekta bio je podizanje svijesti i nivoa znanja  učenika, roditelja, nastavnika i javnosti o štetnosti vršnjačkog nasilja.
Voditelj projekta je pedagogica Maida Šahinagić.

 

 
Podrška inkluzivnom obrazovanju kroz izradu didaktičkih materijala
Naši učenici učestvovali su u realizaciji projekta „Podrška inkluzivnom obrazovanju kroz izradu didaktičkih materijala“. Uz podršku Općine Novo Sarajevo, projekat je realiziralo Udruženje za podršku i socijalizaciju osoba s posebnim potrebama „Zajedno naprijed“ u saradnji s osnovnim školama i Centrom „Vladimir Nazor“. 
Povodom završetka projekta, upriličena je svečanost u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo – u četvrtak, 21. 12. 2017. godine. 
Tom prilikom uručene su zahvalnice školama, učesnicama projekta, a napravljeni didaktički materijali uručeni su i školama i predstavnicima vrtića.

Volontiranje je cool!
U okviru projekta Volontiranje je cool!, JU OŠ "POFALIĆI" je 5.12.2017.godine na Galeriji volonterizma, koja se održala u hotelu Hills na Ilidži, osvojila 2.mjesto i multimedijalni uređaj. Koordinator projekta: Kornelia Sabo Mehić.
 
   
 

Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo

U okviru realizacije projekta  „Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo“ kojeg provodi Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 5. decembra ove godine, svečano je obilježen Međunarodni dan volontera i Svjetski dan tla/zemljišta.

Tom prilikom ekipa naše škole, na čelu sa Ekološkom sekcijom, uspješno je predstavila aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša i osvojila je drugo mjesto na sajmu štandova škola.
 
 
 

Volontiranje je cool!
Članovi volonterskog tima naše škole, u okviru projekta Volontiranje je cool!, posjetili su kompaniju Klas 6.11.2017. Tom prilikom volonteri su proveli 2 sata društveno-korisnog rada. Učenici su slagali hljeb na rezalicu, lijepili etikete na pakovanja, te sortirali vreće.
 
 
 
 
 
 


Kreativno protiv vršnjačkog nasilja
U okviru projekta "Kreativno protiv vršnjačkog nasilja" koji realizuje Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA, učenici srednjih i osnovnih škola s područja Kantona Sarajevo družili su se s popularnim bh. glumcem Mariom Drmaćem s kojim su razgovarali o vršnjačkom nasilju.
Učenici naše škole su aktivno učestvovali u radionici i dali doprinos istoj svojim stavovima i idejama za rješavanje sukoba među mladima.
 
 

Mladi i naslijeđe

U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta i ove 2017/18 godine, je organizirana manifestacija „MLADI I NASLIJEĐE“, na temu: „Upoznajmo kulturnu baštinu i čuvajmo prirodu“. Naša škola je konkurisala na ovaj projekat. Edukativni program “Mladi i naslijeđe” je segment ove manifestacije koji podstiče mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući saradnji, i uključenosti nekolicine kolega: Suvade Muftić, Esmine Husomanović i Ivanke Raguž, kao i direktnom angažmanu drugih nastavnika, podstičemo interes kod mladih za realizaciiu programa Mladi i naslijeđe.
Za ovaj projekat, potrebno je bilo prikupiti maximalno 30 radova iz jedne škole. Direktorica škole, gđa., Suvada Muftić je imenovala komisiju, koja je izabrala i poslala, 30 radova iz naše škole. Komisiju su sačinjavali slijedeći nastavnici: Ivanka Raguž, Esmina Husomanović i Meliha Suljić. Rok, za dostavljanje učeničkih radova bio je 29.09.2017 godine! Cilj, ovog projekta je bio da podstakne mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Bosne i Hercegovine.
Voditelj projekta: Meliha Suljić
 
 
 

Comments